Certifikatë të pranuar edhe në shtetet Europiane

Certifikatat e lëshuara nga Qendra e Aftësimit Profesional “New Born Master” tani pranohen edhe në shtetet Europiane.

Më shumë

Licencuar nga MAShTI - Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

I licencuar nga MASHTI dhe akredituar nga AKK, New Born Master ofron trajnime dhe certifikim për Muratorë dhe punëtorë të ngjashëm në pesë module

Më shumë

Akredituar nga AKK - Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

I licencuar nga MASHTI dhe akredituar nga AKK, New Born Master ofron trajnime dhe certifikim për Muratorë dhe punëtorë të ngjashëm në pesë module.

Më shumë

Trajnim dhe certifikim profesional

Bëhuni pjesë e New Born Master dhe trajnohuni nga inxhinierë të kualifikuar dhe të çertifikuar

Certifikatë e pranuar edhe në shtetet Europiane

Certifikatat e lëshuara nga Qendra e Aftësimit Profesional “New Born Master” tani pranohen edhe në shtetet Europiane.

Apliko Tani

Kandidatëve ju ofrohen mundësi më të lehta për të aplikuar për trajnim dhe certifikim në qendrën tonë…

Lajmet dhe Ngjarjet

Të rejat e fundit

Kandidatët

1

Orientim i kandidatëve 

2

Njoftim me politikat dhe procedurat 

3

Këshilla dhe mbështetje

Pjesa teorike 

Pjesa praktike

Arsimi

 Ne investojmë jo vetëm në praktikimin e punës individuale profesionale, por edhe në aftësimin e nxënësve tanë të gërmojnë më thellë në botën e teknologjisë për trendet e reja në fushat përkatëse, krijimin e një ambienti profesional të punës, vlerësimin dhe praktimin e vlerave etike, si dhe bashkëpunim efikas në punë grupore.

Sigurimi i cilësisë

Në mënyrë që të sigurohemi se ne po ofrojmë shërbime të qëndrueshme në të gjithë organizatën tonë, ne do të implementojmë një sistem të menaxhimit të cilësisë.

Qeverisja e menqur

New Born Master SH.P.K. është i orientuar drejt ofrimit të vlerave profesionale sa më cilësore për kandidatët tanë.I gjithë personeli ynë ka kualifikim adekuat ku trajnerët tanë janë inxhinierë të çertifikuar të ndërtimtarisë.

Partnerët